A i s t à ! 7 : : versiò weblog

18.10.04

Primer post

Açò es el primer post d'Aistà! versiò weblog. Volia aprendre un poc com funciona el món dels blogs i a la volta trobar una manera d'actualitzar més rapida que l'anterior. Ademés d'esta manera puc escriure desde cualsevol lloc (que tinga internet, clar). Així que d'ara en avant i fins que me canse, que posiblement siga pronte, la pàgina rularà per aqui.

Una pega: És tot en anglés. He pogut canviar certes coses, però hi han altres (comentaris per exemple) que encara no he trobat com se poden canviar a valencià, igual ni es pot.

Vorem que me dura l'esperit blogger ;)